Alle leerlingen die mee naar Engeland gaan, dienen een toestemmingsformulier, ingevuld door ouders, uit te printen en in te leveren samen met een kopie van ID/paspoort.

Klik hier voor het toestemmingsformulier.

Inleveren kan uiterlijk donderdag 5 april tijdens de grote pauze bij lokaal 20.