Colofon


Webredactie

Het beheer en de webredactie is in handen van onderwijsorganisatie LVO Parkstad. De pagina's worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het aan ons weten via het volgende e-mailadres info@grotius-lvo.nl.

De website van Grotiuscollege heeft vooral als doel om praktische informatie te geven aan de eigen leerlingen, ouders, groep 8 leerlingen en derden.