Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is te vinden op onze website en op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode