Langdurig verzuim


Ben je vaak of langdurig afwezig door lichamelijke of psychische klachten? Op Grotius hebben we hier veel zorg en aandacht voor en willen jou zo goed mogelijk helpen om toch onderwijs te kunnen blijven volgen. Daarom is in de schoolgids het ziekteverzuimbeleid ‘Snel terug naar school is veel beter’ opgenomen.

Bij het verzuimbeleid werken drie partijen nauw samen:

  • Het Grotiuscollege
  • Een jeugdarts van de GGD Zuid-Limburg
  • De leerplichtambtenaar (VSV) van de gemeente

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.
 

De werkwijze 

Als je in staat bent om de lessen te volgen kunnen je ouders een beroep doen op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim laten wij ons adviseren door de jeugdarts van de GGD Zuid- Limburg. Samen kijken we dan op welke manier jij weer zo snel en goed mogelijk lessen kunt komen volgen op school. Graag gaat de teamleider hierover met jou en je ouders in gesprek.

Soms zien wij vanuit school ook aanleiding om jou en je ouders uit te nodigen voor een gesprek. Bijvoorbeeld als wij zien dat je vaak ziek wordt gemeld, als je meer dan vier dagen aaneengesloten ziek bent gemeld of je vaker dan drie keer in twaalf schoolweken (of zestien uur in vier weken) ziek bent gemeld. We willen graag dat het goed met jou gaat en daarom praten we er dan over samen met de teamleider. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.
 

Wat doet de jeugdarts?

Met de jeugdarts kan met jou en je ouders spreken over je ziekteverzuim. Welke lichamelijke of psychische klachten je hebt en wat jou kan helpen. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Ook helpt de jeugdarts de school, jou en je ouders om dit goed in praktijk te brengen.

Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.
 

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit de verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven