Begaafdheidsprofielschool


Begaafdheidsprofielschool

  • Onderwijs op maat voor talenten
  • Talentontwikkeling
  • Sociale begeleiding

In september 2006 is het Grotius College geaccrediteerd als één van de 6 begaafdheidsprofielscholen in het land. De bedoeling is dat er op termijn een landelijk dekkend netwerk van VO en PO scholen ontstaat die kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen. In totaal voeren 4 scholen in Limburg uiteindelijk die status van begaafdheidsprofielschool. Samen met die scholen vormt het Grotiuscollege een regionaal netwerk voor hoogbegaafdheid; scholen wisselen ervaringen uit, ontwikkelen samen en delen expertise.

Hoogbegaafdheid een lust of een last?

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van kinderen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden gelukkig steeds meer erkend. Vaak hebben deze leerlingen op de basisschool nooit hoeven te leren of verveelden zich zelfs “de stof kwam hen immers vanzelf aanwaaien”. Lastig is het als je op de middelbare school plotseling wel woordjes moet leren en huiswerk moet maken. Deze leerlingen hebben behoefte aan een andere vorm van begeleiding dan de leerlingen die extra uitgedaagd willen worden door de leerstof. De eerste groep krijgt begeleiding op het vlak van plannen, schema’s maken, structureren etc. De tweede groep kan volop aan zijn trekken komen door het “onderwijs op maat” dat we op Grotius aanbieden

Leuk om uit te blinken

Het Grotiuscollege wil talentvolle leerlingen de mogelijkheden bieden om op een veilige manier hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. Vandaar dat er de mogelijkheid bestaat om onderwijs “op maat”te volgen. “Op maat” betekent in de onderbouw dat leerlingen aan verschillende plusopdrachten kunnen deelnemen; in de bovenbouw betekent dit dat ze trajecten en programma’s aan de universiteit kunnen volgen.

Talentvolle leerlingen in de bovenbouw krijgen een zogenaamde S-kaart. S staat voor studiekeuze. De leerling kan, in overleg met de vakdocent en coördinator, ervoor kiezen om tijdens de les aan een andere opdracht of zelfs aan een ander vak te werken.

Last van hoogbegaafdheid

Veel leerlingen lijden onder de last van hun hoge intelligentie. Naast verveling kan het voorkomen dat een leerling gewoon niet weet hoe hij of zij moet leren. Ook kan het voorkomen dat hij moeite heeft met de sociale contacten met anderen. Om deze problemen het hoofd te bieden staan er opgeleide docenten klaar die op dit vlak ondersteuning kunnen bieden.

Opgeleid docententeam

Een grote groep docenten is opgeleid om les te geven aan leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid. Zij kunnen voor vrijwel alle vakken op maat gesneden onderwijs aanbieden. Ook zijn ze in staat hoogbegaafdheid en de problematiek die daarmee samenhangt te herkennen en te signaleren. Dit biedt de mogelijkheid om leerlingen te adviseren extra uitdagingen aan te gaan, ook wanneer ze niet formeel als hoogbegaafd bestempeld zijn.

Het Voorschools Traject: GROOTZ

Omdat we onze expertise ook willen gebruiken om basisscholen uit de regio te ondersteunen, bieden we excellente leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid een hele dag in de week op het Grotiuscollege met VWO-stof te werken. Dit traject duurt ongeveer 10 weken

Centraal aanspreekpunt

Het Grotiuscollege heeft  een coördinator hoogbegaafdheid , mevrouw Schreurs. Samen met het kernteam coördineert zij alles wat er op het gebied van hoogbegaafdheid gebeurt op school. Alle leerlingen die hoog-of meerbegaafd zijn worden regelmatig besproken en daar waar mogelijk wordt maatwerk geboden.

Voor ouders van hoogbegaafde leerlingen is de coördinator hét centrale aanspreekpunt.

Klik hier voor ons Begaafdheidsplan

Klik hier voor ons talentprogramma