Begaafdheidsprofielschool


Begaafdheidsbeleid

Hoogbegaafdheid een lust of een last?

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van kinderen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden gelukkig steeds meer erkend. Vaak hebben deze leerlingen op de basisschool nooit hoeven te leren of verveelden zich zelfs “de stof kwam hen immers vanzelf aanwaaien”. Lastig is het als je op de middelbare school plotseling wel woordjes moet leren en huiswerk moet maken. Deze leerlingen hebben behoefte aan een andere vorm van begeleiding dan de leerlingen die extra uitgedaagd willen worden door de leerstof. Voor de eerste groep is begeleiding op het vlak van plannen, schema’s maken, structureren etc. noodzakelijk. De tweede groep kan gebruik maken van  het “onderwijs op maat” dat we op het Grotiuscollege aanbieden

Leuk om uit te blinken

Het Grotiuscollege wil talentvolle leerlingen de kans bieden om op een veilige manier hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. Vandaar dat er de mogelijkheid bestaat om onderwijs “op maat” te volgen. “Op maat” betekent in de onderbouw dat leerlingen aan verschillende plusopdrachten kunnen deelnemen; in de bovenbouw betekent dit dat ze trajecten en programma’s aan de universiteit kunnen volgen.

Begaafdheid en Gepersonaliseerd leren (GPL PLUS) 

Het Grotiuscollege is vanaf schooljaar 2018/2019 gestart met Gepersonaliseerd Leren. Dat betekent dat de leerlingen met behulp van een device via de Portal aan hun eigen leerdoelen en einddoelen werken. Zo kunnen ze op eigen tempo een vak trede of thema doorlopen en afsluiten. Maar voor een begaafde leerling is versnelling alleen natuurlijk niet voldoende. Daarom biedt het Grotiuscollege voor de cognitief begaafde leerling ook verdiepingsopdrachten aan. De leerling kan zich, na overleg met de coach, inschrijven voor de GPL PLUS middag en i.p.v. een les, college of zelfwerktijd, kan de leerling individueel of in duo’s aan een zelfgekozen opdracht werken.  GPL PLUS vindt plaats in een lokaal buiten het leerplein en altijd onder toezicht van een HB getrainde docent.

Begaafdheid en Verdiepingsstof

Een verdiepingsopdracht moet aan bepaalde eisen voldoen. Het mag natuurlijk niet meer van hetzelfde zijn, maar moet creatief zijn, uitdagend, complex, aanzetten tot nadenken en de leerling dwingen buiten haar/zijn comfortzone te gaan. Door de jarenlange ervaring als Begaafdheidsprofielschool heeft het Grotiuscollege al een scala aan verdiepingsopdrachten ontwikkeld, maar blijven ontwikkelen is een noodzaak en de jonge, nieuwe docent wordt niet alleen getraind in het omgaan met het meer- en hoogbegaafde kind, maar ook in het ontwikkelen van verdieping en verbreding en natuurlijk het daarmee gepaard gaande compacten (indikken van de stof). 

Als de leerling de opdracht voltooid heeft, vult hij/zij het Reflectieblad in. Het Beoordelingsblad wordt ingevuld door de HB coördinator (proces) en door de vakdocent (inhoud). Beide documenten worden weggezet bij het portfolio in de portal.

Begaafdheid en het Kunstatelier
Het Kunstatelier is een werkplaats waar je zelf bepaalt wat je tekent en /of schildert.
Je kunt werken met bijvoorbeeld houtskool, pastelkrijt, aquarel-, acryl- of olieverf. Wil je werken naar een voorbeeld of naar je fantasie?
Net als in de Makerklas werk je zelfstandig, je probeert zelf van alles uit of helpt elkaar.
Voor maximaal 20 eerstejaarsleerlingen; iedere donderdag van 15:10 tot 16:30 uur
Van harte welkom!  Vragen? Mail naar l.vanvliet@grotius-lvo.nl (mw van Vliet, docent Kunst Algemeen, docent Kubv, coach GPL)

Regulier onderwijs

Voor de klassen 2 t/m 6 VWO geldt dezelfde regeling als voor het GPL PLUS. Leerlingen die kunnen en willen, mogen in overleg met de HB coördinator lestijd inwisselen om te gaan werken aan een verdiepingsopdracht of om te gaan werken aan een ander vak. Anders dan bij GPL is hier geen speciale middag voor ingeroosterd, maar bepaalt de leerling zelf met de vakdocent op welk moment hij/zij gebruik wil maken van deze faciliteit.

Bovenbouw

De mogelijkheid om te werken met verdiepingsopdrachten geldt ook voor de bovenbouw, maar er zijn ook andere opties voor de begaafde leerling:

  • Teenzcollege. Een project van de Universiteit Maastricht bedoeld voor VWO 4, waarbij leerlingen 7 middagen colleges volgen met als thema De Tweede Wereldoorlog. Zij sluiten af met een onderzoek en certificaat.
  • Snuffelstage
  • Gastcollege
  • TOP training. Sessie gesprekken bedoeld om de intrinsieke motivatie van de HB leerling te verhogen.

Opgeleid docententeam

Een groep docenten is opgeleid om les te geven aan leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid. Zij kunnen voor hun vak op maat gesneden onderwijs aanbieden. Ook zijn ze in staat hoogbegaafdheid en de problematiek die daarmee samenhangt te herkennen en te signaleren. Dit biedt de mogelijkheid om leerlingen te adviseren extra uitdagingen aan te gaan, ook wanneer ze niet formeel als hoogbegaafd bestempeld zijn.

Het Voorschools Traject: GROOTZ

Omdat we onze expertise ook willen gebruiken om basisscholen uit de regio te ondersteunen, bieden we excellente leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid een hele dag in de week op het Grotiuscollege met VWO-plus stof te werken. Dit traject duurt ongeveer 6 weken. De leerlingen krijgen workshops die als doel hebben hun denk- en leervaardigheden te vergroten. Ook hebben ze elke keer een les om kennis te maken met vakken op VWO niveau. Aan het begin van elk schooljaar worden de basisscholen attent gemaakt op deze ondersteuning waarna leerlingen na overleg met hun leerkracht zich via de website kunnen inschrijven.

Centraal aanspreekpunt

Het Grotiuscollege heeft  een coördinator hoogbegaafdheid , mevrouw Schreurs. Samen met het kernteam coördineert zij alles wat er op het gebied van hoogbegaafdheid gebeurt op school. Alle leerlingen die hoog-of meerbegaafd zijn worden regelmatig besproken en daar waar mogelijk wordt maatwerk geboden.

Voor ouders van hoogbegaafde leerlingen is de coördinator het centrale aanspreekpunt.

Klik hier voor ons Begaafdheidsplan