Profiel Voorbereidende Stage leerjaar 3


Bij ons op school organiseren we voor alle leerlingen uit leerjaar 3 de z.g. Profiel Voorbereidende Stages. Deze zijn vastgelegd in een kalenderweek die het best binnen het schoolprogramma past. We kiezen bewust voor dit leerjaar omdat hier keuzes gemaakt worden voor een mogelijke, verdere studierichting. 
Wat betreft de organisatie van de stages zijn we uniek. In tegenstelling tot andere scholen laten we onze leerlingen gedurende een volle (werk)week meelopen in een organisatie of instelling. Bij alle partijen (leerlingen, stagebiedende organisaties, ouders en leerkrachten) wordt dit goed ontvangen. Een aantal argumenten voor deze werkwijze zijn:

Creëer meer continuïteit in activiteiten;

Maak kennis met (de verscheidenheid) van een werkweek; 

Kortere maar intensievere relatie met collega’s en cliënten;

Duidelijkheid en rust binnen de schoolorganisatie, voor leerlingen, ouders en stagebedrijven;

Mogelijkheid om een planmatig stagebezoek van docenten te organiseren;

Opzet van een stagewerkboek met gevarieerde opdrachten in de vorm van een weekagenda.

Het moment waarop de leerling stage loopt, komt zoals gezegd overeen met de eindfase van de LOB als voorbereiding op de profielkeuze. Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB ) neemt een belangrijke plaats in binnen onze school in, met name vanaf de derde klas, want studie- en beroepsmogelijkheden na d zijn sterk afhankelijk van het gekozen profiel. 

De stage maakt het mogelijk om in de praktijk van alledag kennis te maken met een specifiek beroep of een bepaalde werkkring. Het biedt de mogelijkheid zelf te ervaren hoe het is om een vak uit te oefenen. Deze activiteitenweek helpt een beter beeld te krijgen van hun eigen werkzame toekomst gerelateerd aan het profiel dat de leerling waarschijnlijk gaat kiezen.

In principe mogen de leerlingen van onze school overal stage lopen, maar er moet een duidelijke relatie liggen met het profiel dat men voor ogen heeft. Zij moeten verder, zoals vanouds, het stageadres wel zelf regelen en afspraken maken met het bedrijf of de organisatie. Het is dus verplicht om een stage te regelen die op een of andere manier aansluit bij het profiel dat men denkt te gaan kiezen  en eventueel een mogelijke studie die nu het meest passend lijkt.

Het is van belang met de contactpersoon van het stageadres goede afspraken te maken over de invulling en het doel van de stagedagen. De leerling legt contact met het bedrijf of de beroepsbeoefenaar en verzoekt hen  toe te staan vijf dagen nader kennis te maken met de praktijk van hun beroep of de beroepsgroepen binnen het bedrijf.

De veranderende samenleving eist anders opgeleide mensen en daar levert het Grotiuscollege een bijdrage aan. Wij leiden onze leerlingen zo breed mogelijk op en zorgen ervoor dat elke leerling op zijn niveau maximaal presteert en zijn talenten ontwikkeltWij creëren daartoe een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en zich gezien en gehoord voelt.

Wij geven onze leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen tot kritische en vrije mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor mens en omgeving. Dit bereiken wij door het bieden van inspirerend onderwijs dat het beste uit de leerlingen weten te halen.