Taal en rekenen


Op Grotiuscollege hebben wij een taal- en rekenlijn ontwikkeld. Dit naar aanleiding van een landelijk onderzoek dat is verricht door de commissie Meijerink. Daaruit bleek dat veel leerlingen niet beschikken over voldoende kennis op het gebied van taal en rekenen. Deze commissie heeft daarom een aantal referentieniveaus in het leven geroepen waar leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan moeten voldoen. Dit wordt gemeten met een toets in verschillende leerjaren. Om jou voldoende voor te bereiden op deze toetsen worden extra reken- en taallessen gegeven.