Rooster


Lesroosters

Je persoonlijk lesrooster staat in Magister. Dagelijkse wijzigingen worden in Magister verwerkt en worden ook op de lichtkrant gepubliceerd. 
Wijzigingen die vooraf bekend zijn, worden de lesdag voorafgaand rond het middaguur bekendgemaakt. Onverwachte wijzigingen worden z.s.m. op de dag zelf bekendgemaakt.