Nieuws

De Inktaap waart weer door het Grotiuscollege!

Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Inktaap, een leesproject waarbij leerlingen uit de bovenbouw vrijwillig drie bekroonde Nederlandstalige romans lezen om daarna een stem uit te brengen op hun favoriete boek.

Theaterbezoek gaat NIET door

In verband met het sluiten van de theaters gaan de geplande concertbezoeken van 11 november en 29 november niet door. Op het moment dat de nieuwe data bekend zijn, wordt de culturele agenda aangepast.

Koor- en Orkestrepetities

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent koorzang en orkestspel zijn wij blij dat wij met alle leerlingen tm 17 jaar gewoon mogen repeteren.

20 NOV - Voorlopig geen repetities koor en orkest

In verband met de aangepaste regelgeving rondom musiceren en Corona mogen wij helaas niet meer repeteren met leerlingen van 12 jaar en ouder.

8 NOV - Kennismakingslessen voor leerlingen uit groep 8

Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Grotiuscollege kennismakingslessen.  Deze lessen vinden plaats op 14-1, 22-1 en 3-2 2021 De lessen beginnen om 1400 uur en duren tot 1530 uur.

18 OKT - Informatie-avonden en Opendagen

De data voor de informatie-avonden voor ouders van leerlingen uit groep 8 en de opendagen zijn bekend.