Aangepast rooster op 19 april


Op vrijdag 19 april a.s. vallen nà 12.15 uur alle lessen uit i.v.m. de laatste schooldag van de eindexamenleerlingen.