Aangepaste planning tot einde schooljaar


De planning van het einde van het schooljaar ziet er in deze Corona-tijd iets anders uit dan eerder gecommuniceerd.

Hieronder treft u de invulling van de laatste drie weken.

1.   Toetsweek klas 3, 4 en 5: dinsdag 23 juni t/m dinsdag 30 juni.

2.   Ritsweek GPL klas 1 en 2: maandag 22 juni t/m dinsdag 30 juni.

3.   Inschrijven herkansingen klas 3 Mavo, 4 Havo, 4 en 5 VWO: uiterlijk maandag 29 juni.

4.   Activiteit basisgroepen GPL klas 1 en 2 met coach: dinsdagmiddag 30 juni. De exacte tijden volgen.

5.   Herkansingen klas 3 Mavo, 4 Havo, 4 en 5 VWO: donderdag 2 juli.

6.   Boeken inleveren: dinsdag 7 juli.

7.   Overgangsvergaderingen: dinsdag 7 juli.

8.   Ruimte voor gesprekken tussen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), coach en eventueel teamleider: woensdag 8 juli en donderdagochtend 9 juli.

We wensen iedereen alvast een mooie vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Directie Grotiuscollege