Aangepaste slaag-zak-regeling 2020


Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor mijn vmbo/havo/vwo?

Dat hangt af van de cijfers voor de schoolexamens. Bekijk hoe het zit in de factsheets met de slaag-zakregeling:

·        vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg (gl/tl)

·        havo 

·        vwo

Ik had gehoopt om mijn eindcijfer te kunnen verbeteren op het centraal examen. Maar dat gaat nu niet door. Kan ik nog iets doen voor een hoger eindcijfer?

Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen.

Vanaf wanneer zijn de resultaatverbeteringstoetsen?

De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo

Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen.

Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?

Op 4 juni wordt samen met alle leerlingen gevierd dat ze geslaagd zijn. Dat is dus de uiterlijke dag dat je hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog RV-toetsen kan doen. Afhankelijk van de school en het afronden van de schoolexamens horen sommige leerlingen al eerder of ze geslaagd zijn.

Als je bent geslaagd kun je op 4 juni de tas aan de vlaggenmast hangen!

Wat gebeurt er met eindcijfers die eerder zijn gehaald?

Voor vakken die in een eerder leerjaar zijn afgesloten met een schoolexamen- en een centraal examen-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijft het eerder bepaalde eindcijfer (dus ook op basis van het centraal examen) gewoon staan, tenzij een leerling een resultaatverbeteringstoets maakt voor dat vak.