Aardrijkskundeles buiten de deur bij IBA


Op uitnodiging van IBA Parkstad werd een les aardrijkskunde buiten de deur gegeven. Op vrijdag 9 mei gingen de leerlingen van klas 4 havo en vwo 4 en 5 naar het informatiecentrum. De heer Braeken (coördinator van het IBA Expojaar) gaf daar een prima presentatie aan onze leerlingen en 3 docenten.  

Centraal daarbij stond de vraag hoe een regio zichzelf kan ontwikkelen. Parkstad past tot het najaar van 2020 de zogenaamde IBA-methode toe. Vernieuwende ideeën worden opgehaald uit de regio en daarbuiten. Experts buigen zich over toonaangevende projecten en identificeren de kansen die deze de regio bieden. Daarnaast voegt IBA waarde toe aan projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Met als doel: projecten en dus de regio beter maken. Omdat dit verhaal naadloos aansluit bij het onderwerp “Leefomgeving”, vond de sectie aardrijkskunde het een goede aanvulling op het lesprogramma van de leerling.