Bijeenkomst Berlijn reis


Op woensdag 29 augustus is er in de 2e pauze een bijeenkomst voor alle leerlingen die deelnemen aan de reis naar Berlijn. De bijeenkomst vindt plaats in lokaal 53 en is verplicht voor de deelnemende leerlingen aangezien dan ook de boekjes worden uitgedeeld!