Brugklas excursie Schunck*


Excursie van alle brugklassen naar Schunck*/Glaspaleis Heerlen

“EXPOSITIE van NEW ARRIVALS”

Indeling klassen met begeleidende docent(en)

Woensdag 18 april 2018
Blokuur 1 Woensdag lesuur 1 en 2 klas 1MA
Blokuur 2 Woensdag lesuur 3 en 4 1MHA
Grote pauze
Blokuur 3 Woensdag lesuur 5 en 6 1HA
Blokuur 4 Woensdag lesuur 7 en 8 1VA

4 groepen Dhr. A.F.H.J. Bik.

Enkele afspraken:

Hallo leerlingen,
Op de excursiedag komen en gaan jullie zelfstandig van en naar school.
Jullie doen dit nooit alleen maar in tweetallen of met een hele groep.
Zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent in het Schunck*.

Iedereen heeft voldoende tijd om op tijd te komen. Telaatkomers worden dan ook genoteerd en gestraft.
Jullie moeten de volgende materialen meenemen; Potlood, gum, slijper, fotoapparatuur/mobiele telefoon.

Elke leerling krijgt een opdrachtbundel en tekenpapier van school.

De opdracht die door elke leerling zelfstandig tijdens de expositie wordt gemaakt is een kladversie die later thuis afgewerkt moet worden, volgens de daarin genoemde eisen.

De opdracht bestaat uit drie delen; tekenen, vragen beantwoorden en een verslag maken.
Inleveren van het werkstuk gebeurt twee weken later in week 8.
Er zullen voor het gemaakte werkstuk cijfers worden gegeven die 3x meetellen voor het rapport.

Aan het eind van elk blokuur vertrekken jullie weer op tijd naar school. Jullie komen in een pauze terecht en vervolgen daarna gewoon de lessen van die dag. Dit geldt natuurlijk niet voor het laatste blokuur waarbij jullie rechtstreeks naar huis mogen gaan.