Belangrijke mededelingen omtrent uitslag examens, herexamens, diploma-uitreiking


Uitslag CE
De uitslagdag voor het Centraal Examen is woensdag 13 juni. In de loop van de middag worden eindexamenkandidaten gebeld door school om de uitslag mee te delen. Ben je geslaagd, dan word je om 16.30 uur op school verwacht voor een korte feestelijke samenkomst.
Op donderdag 14 juni moet iedere examenkandidaat zijn/haar cijferlijst ophalen op school en kenbaar maken of men gebruik wil maken van een herkansing.
We verwachten 

  • Mavo kandidaten het 2e lesuur 
  • Havo kandidaten het 3e lesuur 
  • VWO kandidaten het 4e lesuur

in de grote aula.

Herkansingen / herexamens
DEGENE DIE HERKANST, DIENT DE CIJFERLIJST NA INZAGE METEEN WEER IN TE LEVEREN.
Op het moment van inleveren wordt die lijst dan een voorlopige lijst. 

Opgave voor herkansing kan tot uiterlijk donderdag 14 juni om 13.00 uur bij dhr. Möllenbeck.
DAARNA IS OPGEVEN VOOR EEN HERKANSING ABSOLUUT NIET MEER MOGELIJK.

Voor leerlingen, die een verplichte herkansing hebben omdat ze nog niet geslaagd zijn, is er in het weekend van 16/17 juni een trainingsweekend in het Sint-Janscollege in Hoensbroek. Deze training wordt gratis aangeboden door LVO Parkstad; alleen de cateringkosten á €10,= per dag (koffie/thee en lunch) moeten worden voldaan bij aanmelding op donderdag 14 juni, uiterlijk 13.00 uur.
De tijden zijn op beide dagen (zaterdag en zondag, voor de Mavo zal er slechts één trainingsdag zijn) van 09.00 tot 15.00 uur.

Diploma-uitreiking

Voor de geslaagden is de feestelijke diploma-uitreiking op donderdag 5 juli in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. De tijden hiervoor luiden als volgt:

  • Mavo 13.00 uur
  • Havo 15.30 uur
  • VWO 19.00 uur

Houd ook hierover publicaties op onze website in de gaten.