De schoolfoto's zijn onderweg


In de eerste schoolweek heeft fotograaf Vandenberg-ID foto's gemaakt van alle brugklassers en instromers. Vanaf morgen zullen de coaches de foto's in de klas aan de leerlingen meegeven. 

De foto’s worden nog steeds vrijblijvend aangeboden. U kunt kiezen welke foto’s u wilt kopen.

De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet inleveren op school!
Hiervoor zit een retourenvelop (port betaald) bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt retourneren. 
Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer.

Ook de betaling doet u rechtstreeks en digitaal aan Vandenberg-ID. 

Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u van de fotograaf een herinnering, eventueel gevolgd door een betalingsherinnering, wat kan leiden tot een vordering.