Gepersonaliseerd leren op Grotius


Naar aanleiding van nieuwsberichten rondom het Stella Maris College, waarin wordt belicht dat Stella Maris stopt met het aanbieden van Gepersonaliseerd Leren (GPL), willen wij u graag informeren over onze visie op GPL en de toekomst van GPL binnen Grotiuscollege.

Het Grotiuscollege heeft zich laten inspireren door het Zweedse systeem van Kunskapskolan. Bij de ontwikkeling van het Gepersonaliseerd Leren hebben we voortdurend gekeken naar de eisen van het Ministerie van Onderwijs en de methodiek van het aanbieden van onderwijs. Het team is continu in overleg om het systeem te monitoren en, daar waar nodig, bij te sturen zodat het blijft voldoen aan de door ons gestelde hoge eisen. Dit is afgelopen december, tijdens het bezoek van de onderwijsinspectie, onderzocht en positief bevonden. De inspectie concludeert onder andere dat leerlingen uit jaar 1 en 2 GPL meer betrokken zijn dan leerlingen uit andere klassen. Dit resulteert in meer orde en rust, hetgeen de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.

Door de kleinschaligheid van onze school blijven wij zicht hebben op de voortgang en ontwikkeling van onze leerlingen en de kwaliteit op het door ons aangeboden onderwijs. Bovendien sluit onze visie op Gepersonaliseerd Leren aan op de werkwijze van de basisschool. Dit wordt ook onderschreven door de docenten van groep 8 met wie wij regelmatig contact hebben.

We zijn, én blijven trots op de aanpak van ons gepersonaliseerd onderwijs en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mocht u nog vragen hebben, kunt uiteraard contact met ons opnemen.