Inleveren boeken


Eindexamenleerlingen dienen hun boeken in te leveren op:
25 juni, tussen 13.00 –16.00 uur

Maandag 2 juli

Tijd Klassen

9.00 - 10.30 uur

Alle brugklassen
10.30 - 12.00 uur Tweede klassen
12.15 - 13.30 uur 3 MAVO        

Dinsdag 3 juli

Tijd Klassen
9.00 - 10.00 uur 3 HAVO/VWO
10.00 - 11.00 uur 4 HAVO/VWO
11.00 - 12.00 uur 5 VWO