Jongerendebat Karlspreis


Al jaren werken de steden Heerlen en Aken, maar ook andere steden in de Euregio, samen op het gebied van onderwijs, mobiliteit, cultuur en veiligheid. In de politiek een bekend gegeven dat zijn basis vindt in samenwerkingsverdragen als het Convenant Aken-Heerlen en de GROS-overeenkomst tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Maar hoe denken jongeren over deze samenwerking? Op 7 en 8 mei gingen leerlingen van beide kanten van de grens daarover in gesprek.

Op 7 mei organiseerde SVO|PL in samenwerking met gemeente Heerlen en LVO, een debat voor leerlingen uit Parkstad en de regio Aken in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Dit is een onderdeel van het randprogramma van de Karlspreis. Gouverneur Bovens en mevr. prof. dr. Vaessen, directeur van de Regio Aken en Honorair Consul van Nederland te Aken, leidden het debat in en namen de leerlingen mee in actuele mogelijkheden en beperkingen van het grensoverschrijdende burgerschap.

Op 8 mei sprak ook een aantal leerlingen van het Grotius mee over de grensoverschrijdende samenwerking, nu in de Raadszaal van het Stadhuis in Heerlen. Te gast was ook staatssecretaris Knops. Aan de hand van stellingen op basis van de GROS-overeenkomst werkten ze initiatieven uit die op de Grenslandconferentie in Venlo op 9 mei werden aangeboden aan de het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Limburg.

Het was voor onze school de eerste kennismaking met het fenomeen “debatgroep” en de leerlingen gaven te kennen het een prima middag te vinden. De heer Laven heeft dan ook een aantal leerlingen bereid gevonden om de eerste debatclub van Grotius te gaan vormen.