Lesdag 18 juni


Het Pinkpop weekend valt dit schooljaar precies in de toetsweek.
Om onze leerlingen tegemoet te komen zal maandag 18 juni a.s. toetsvrij zijn; de leerlingen krijgen die dag gewoon les volgens het lesrooster.
Het 7e en 8e lesuur komt op die dag te vervallen.
Mochten leerlingen op maandag, volgens het reguliere rooster, vakken gepland hebben waar zij al de afsluitende toets van hebben gemaakt, dan kunnen de leerlingen tijdens deze uren studeren voor de toetsen van andere vakken.