Aangepast lesrooster 12 t/m 15 september


In verband met de reizen van de 4e klassen en de afwezigheid van een aantal docenten, zijn de lesroosters van 12 t/m 15 september aangepast. Kijk hiervoor in Magister of anders in deze bijlage (pdf). Niet alle lessen die uitvallen bij klas 1, 2,3 worden opgevangen in de aula. Staat er in het rooster op een uur geen les, dan heb je dat uur vrij.