Locatiedirecteur, Dhr. Möllenbeck, gaat met pensioen


Na bijna 40 jaren aan het Grotiuscollege verbonden te zijn geweest, gaat de heer Möllenbeck vanwege vervroegde pensionering onze school verlaten. Begonnen als docent aardrijkskunde waar later wiskunde bijkwam, heeft hij de laatste 10 jaren directiefuncties uitgevoerd; eerst als sectordirecteur en de afgelopen jaren als locatiedirecteur.

De heer Möllenbeck wordt opgevolgd door de heer Sijm, die als interim-directeur zijn functie overneemt.