Nieuw lesrooster


Met ingang van maandag 10 september vindt een aantal roosterwijzigingen plaats.
Dit beteken voor veel leerlingen dat het lesrooster verandert.
Kijk in Magister voor je nieuwe rooster!