Nieuwe datum ouderavond Engelandreis


Woensdag 24 januari a.s. zal, aansluitend aan de ouderavond, in lokaal 11, van 21.00 - 21.30 uur voorlichting worden gegeven over de Engelandreis.