Ouderraad organiseert Grotiuscollege


De ouderraad organiseert een Grotiuscollege met als thema "Omgaan met de angst voor terreur"
 
Op dinsdagavond 21 november organiseert de ouderraad een nieuw Grotiuscollege. Het thema van de avond is "omgaan met de angst voor terreur".

Wereldwijd worden er aanslagen gepleegd. Sommige ver van hier, anderen dichter bij huis. Telkens weer is de wereld in shock en worden er vraagtekens gezet bij onze veiligheid.
Zowel bij volwassenen als bij kinderen kunnen deze gebeurtenissen heftige emotionele reacties oproepen. We voelen boosheid, angst, verontwaardiging en onbegrip.

Hoe gaan we met elkaar om als er zo'n heftige gebeurtenis heeft plaatsgevonden? Hoe gaan we met elkaar in gesprek en hoe blijven we met elkaar in gesprek?
Hoe begeleiden ouders en leraren hun kinderen en leerlingen hierin?

Deze vragen zullen aan de orde komen in de lezing van Lies Scaut en Erik de Soir.
Zij schreven samen het boek "Moet ik nu bang zijn?"

Lies Scaut is maatschappelijk werkster en psychotherapeut. Zij biedt o.a. rouwbegeleiding en helpt bij verwerking van acute en chronische trauma's.
Erik de Soir is doctor in de psychologie en doctor in de sociale en militaire wetenschappen.
Hij werkt als traumapsycholoog en doet onderzoek naar de effecten van acute en chronische traumatisering.

Zij zullen hun kennis met ons delen en proberen onze vragen over dit thema te beantwoorden.
We hopen dat het voor eenieder een waardevolle en inspirerende lezing zal zijn.

Graag van tevoren aanmelden via het mailadres van de ouderraad: ouderraad@grotius-lvo.nl