Reis Waterloo / Roubaix / Lille en Ieper


Vrijdag 5 april en zaterdag 6 april 2019 staat weer een tweedaagse reis gepland naar Waterloo, Roubaix, Lille en Ieper. Aan deze reis werken meerdere vakken mee (Engels, Nederlands, Duits, Frans, Geschiedenis, Kunst), er is sprake van Examentraining op locatie en de deelnemende vakken hebben facultatief opdrachten verwerkt in het schoolexamen. Er worden diverse musea bezocht, er vinden rondleidingen in het Frans, Duits en Engels plaats en we overnachten in een jeugdherberg in het centrum van Lille. Leerlingen kunnen zich voor deze reis aanmelden door de bijlage volledig in te vullen en te ondertekenen. Zodra het strookje is ingeleverd wordt de leerling op een lijst gezet en is verplicht tot deelname én tot betaling (het bedrag is nog niet volledig bepaald, maar zal rond de 90 euro zijn). Wanneer de ouderbijdrage is betaald, dan wordt het bedrag rond de 65 euro. Dit bedrag wordt besteed aan de bus, de overnachting met ontbijt, de kaartjes voor de musea en de gidsen van de rondleidingen. Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn dan vindt een selectie plaats. Volgorde van selectie: 

. leerlingen van de eindexamenklassen Mavo, Havo en Vwo die voor de eerste keer meegaan

. leerlingen van 4 Havo en 4 en 5 Vwo die voor de eerste keer meegaan

. leerlingen van eindexamenklassen die voor de tweede keer meegaan

. leerlingen van 4 Havo en 5 Vwo die voor de tweede keer meegaan

Klik hier voor het aanmeldformulier.