Uitbreiding online lessen


Vanaf maandag 11 mei wordt het rooster voor de online-lessen aangepast. Tot nu toe is er voor ieder vak een lesuur per week geweest in halve groepen als de klassengrootte meer dan 16 lln betrof. Dit is erg weinig. Om voor meer continuïteit en onderwijstijd te zorgen gaat het volgende van kracht t/m vrijdag 29 mei:

T.b.v. regulier onderwijs:

-klassen worden niet meer gesplitst;

-3 en 4 uurs vakken krijgen twee lessen per week;

-alle overige vakken waaronder ook l.o en de kunstvakken krijgen een lesuur per week.

T.b.v. GPL:

·er worden extra “vragenuren” ingepland;

·muziek wordt extra ingepland;

·LO 1x per week i.p.v. 2x

·Kunst 2x per week i.p.v. 1x (GPL 2)

Met deze wijzigingen hoeven we binnen GPL vooralsnog niet het aantal leerlingen per online klas te verdubbelen.

Met vriendelijke groet,

Raymond Meijs en Anne-Marie Jadoul