United Schools in Music


United Schools in Music

Exchange of Good Practices

Muzikanten gezocht die willen meewerken aan een internationaal muziekproject in Oostenrijk, Turkije of Duitsland. Dankzij een bijdrage van het “Nationaal Agentschap  Erasmus+, Onderwijs en Training” kan de sectie muziek van het Grotiuscollege de komende jaren uitwisselingen organiseren met scholen uit Duitsland, Turkije, Oostenrijk en Frankrijk.

Kun jij zingen of bespeel je een instrument, dan is dit iets voor jou!

Muziek is een universele taal en wordt op verschillende manieren gebruikt om mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar in aanraking te laten komen. Dat muziek leeft zien we aan de vele talentenshows op TV waar de jeugd hun vaardigheden op muzikaal gebied kan laten zien.  United Schools in Music heeft als doel dat leerlingen hun  sociale-, muzikale- en digitale vaardigheden  verder ontwikkelen.

Gedurende schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 bezoeken leerlingen  van het Grotiuscollege scholen in Turkije, Duitsland en Oostenrijk.  Leerlingen uit voorgenoemde landen brengen ook een bezoek aan Grotius. Tijdens de bezoeken verblijven de leerlingen in gastgezinnen. Dit vereenvoudigt het samenwerken en zorgt voor meer begrip van en betrokkenheid bij elkaars cultuur.

Het Grotiuscollege is gedurende de looptijd van dit project verantwoordelijk voor de productie van een “project song”. Dit lied zal door leerlingen geschreven en opgenomen worden.

Van de leerlingen die meegaan naar het buitenland (maximaal 14 per bezoek) wordt een eigenbijdrage van ongeveer 225 EURO verwacht. Dit bedrag is bedoeld om de transfers die niet vergoed worden uit de subsidie te betalen.

Leerlingen die willen deelnemen moeten op het moment van vertrek 15 jaar oud zijn en vooraf middels een motivatiebrief aangeven waarom zij willen deelnemen. Gestreefd wordt naar een groep bestaande uit leerlingen van alle afdelingen.

Leerlingen die willen deelnemen aan een van de uitwisselingen moeten vooraf alle voorbereidende activiteiten gevolgd hebben en bereid zijn om gastgezin te zijn tijdens het bezoek van de buitenlandse scholen.

In de eerste week van november zijn de data van de uitwisselingen bekend en staat op de site hoe je je kunt aanmelden.

Meer informatie kun je krijgen bij dhr. Luesink