Verkiezingen MR Grotiuscollege geleding ouders en leerlingen


Mededeling van de MR – Grotius:  geleding OUDERS

Momenteel zijn er in de oudergeleding van de MR Grotius twee zetels vacant.

Stephan v/d Brand heeft de MR verlaten, omdat zijn beide kinderen Grotius met een diploma hebben verlaten.

De termijn van Manon Aalders is afgelopen. Zij stelt zich herkiesbaar.

Hierbij roept de MR ouders van Grotianen op om zich verkiesbaar te stellen voor een zetel in de MR.

Dit kan vanaf nu tot vrijdag 15 september 2017, 23.59 uur.

De verkiezingscommissie bestaat uit:

Mevr. J. Wolters (vice-voorzitter) en Dhr. J. Essers (voorzitter)

Stuur hiervoor een mail naar de voorzitter van de MR – Grotius (Jan Essers):

j.essers@grotius-lvo.nl

Na 15 september zal de verkiezing zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van de MR – Grotius:  geleding LEERLINGEN

Momenteel zijn er in de leerlinggeleding van de MR Grotius drie zetels vacant.

De drie leerlingen uit de leerlinggeleding hebben allen afgelopen schooljaar hun diploma gehaald en ons Grotius verlaten.

Hierbij roept de MR leerlingen van Grotius op om zich verkiesbaar te stellen voor een zetel in de MR.

Dit kan vanaf nu tot vrijdag 15 september 2017, 23.59 uur.

De verkiezingscommissie bestaat uit:

Mevr. J. Wolters (vice-voorzitter) en Dhr. J. Essers (voorzitter)

Stuur hiervoor een mail naar de voorzitter van de MR – Grotius (Jan Essers):

j.essers@grotius-lvo.nl

Na 15 september zal de verkiezing zijn.