Werkzaamheden aan rotonde Akerstraat/Caumerbeeklaan/Heesbergstraat


Vanaf 12 augustus  a.s. zullen gedurende 2 weken (met een uitloop van een week) werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de rotonde Akerstraat-Heesbergstraat.

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden.

De fietsstroken op de rotonde zullen vervangen worden door vrij liggende rijwielpaden. Tevens wordt het asfalt op de rotonde vervangen.

Tijdens deze werkzaamheden zal de rotonde in zijn geheel zijn afgesloten. Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden. Voor fietsers vanuit de Heesbergstraat zal de omleiding naar onze school lopen over de  Kaldebornweg, de Bongaertslaan en het pad tussen de Bongaertslaan en de Akerstraat.

Aanliggende panden zullen te allen tijde te voet bereikbaar blijven.