Ouderbulletin 3 schooljaar 18-19

Nummer 3 - april 2019

Ouderbulletin 1 schooljaar 18-19

Nummer 1 - oktober 2018

Ouderbulletin 9

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Ouderbulletin 5

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Ouderbulletin 3

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Ouderbulletin 2

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Ouderbulletin 2 schooljaar 18-19

Nummer 2 - december 2019

Ouderbulletin 8

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Ouderbulletin 4

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Persoonlijk leren op Grotius

Vrijdag 15-12-2017 verscheen een artikel over persoonlijk leren in de Limburger.

Aannamebeleid Grotiuscollege

Een leerling met een advies VMBO-KB/TL wordt in principe toegelaten tot het Grotiuscollege. Een leerling kan worden afgewezen als: - het advies van de basisschool lager is dan VMBO-KB/TL; - de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de onderwijsvisie; - aantoonbaar geen passend onderwijs aan de leerling kan worden geboden; - de groepen/klassen vol zijn; de maximale groepsgrootte is 32 leerlingen.

Bekijk ook eens