Ouderbulletin 2

Maandelijks verschijnt er een bulletin voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het Grotiuscollege

Mijn Grotius

Bent u opzoek naar het rooster van uw kind of informatie uit de schoolgids?

Aannamebeleid Grotiuscollege

Een leerling met een advies VMBO-KB/TL wordt in principe toegelaten tot het Grotiuscollege. Een leerling kan worden afgewezen als: - het advies van de basisschool lager is dan VMBO-KB/TL; - de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de onderwijsvisie; - aantoonbaar geen passend onderwijs aan de leerling kan worden geboden; - de groepen/klassen vol zijn; de maximale groepsgrootte is 32 leerlingen.

Bekijk ook eens