Ouderraad


De ouderraad wordt gevormd door ouders van leerlingen van Grotius.

De ouderraad wil graag zowel de ouders en leerlingen alsook leraren inspireren en motiveren. Dit bereiken we d.m.v. het organiseren van informatie-avonden en lezingen, de zogenaamde Grotius Colleges. 

Op een constructieve en positieve wijze voeren wij de dialoog met de directie van school. De ouderraad denkt mee met de school over actuele zaken zoals opvoedkundige kwesties, contacten tussen school en ouders en vernieuwingen in de onderwijswereld. Ook bieden wij praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de open dag en de zgn. Grotiusdag.

We zijn een klein en flexibel team dat enkele keren per jaar vergadert. Nieuwe enthousiaste ouders zijn van harte welkom om ons team te versterken.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan even een mailtje naar: ouderraad@grotius-lvo.nl