Schoolleiding


Op Grotiuscollege werken we elke dag met een hecht team aan het beste onderwijs voor jou. We hebben het graag met jou over hoe we ons onderwijs het beste in kunnen richten. Daarvoor is er een centrale directie van alle LVO Parkstad scholen, een directie van Grotiuscollege en zijn er afdelingsleiders.
 

Centrale directie LVO Parkstad

Dhr. F.J.G.M. Schings
Dhr. P.M. Linsen
 

Directie Grotiuscollege

Locatiedirecteur drs. K.M.P. Möllenbeck
k.mollenbeck@stichtinglvo.nl

Afdelingsleiders

Mw. N. Hendrix-Severeijns
Afdelingsleider Persoonlijk Leren klas 1 | 2 Mavo, Havo, VWO | 3 en 4 Mavo
n.hendrix@stichtinglvo.nl

Mw. A. Jadoul-Wöltgens
Afdelingsleider 3 t/m 5 havo en 3 t/m 6 vwo
a.jadoul@stichtinglvo.nl

Bekijk ook eens